O nas

W 1989 roku grupa osób zaangażowanych dotychczas w akcje Solidarności oraz Klubów Inteligencji Katolickiej powołała Stowarzyszenie Komitet Obywatelski Ziemi Kłodzkiej. Celem organizacji od początku jest rozwijanie szeroko pojętego społeczeństwa obywatelskiego oraz rozwijanie dobrosąsiedzkich relacji z sąsiednimi narodami.

Współpraca międzynarodowa

Od samego początku stowarzyszenie organizuje coroczne Polsko-Czeskie Dni Kultury Chrześcijańskiej pod hasłem “Bądźmy Rodziną”. Jest to wyjątkowy cykl wydarzeń, które organizowane są przez cały rok oddolnie po obu stronach granicy. Są one bardzo często określane jako wzorcowy przykład prowadzenia dyplomacji publicznej. Obejmują zarówno wystawy, koncerty, konferencje, jak i międzynarodowe plenery artystyczne.

Również współpraca z partnerami niemieckimi rozwija się nieprzerwanie od 1989 roku. Opiera się ona przede wszystkim na wydawaniu polsko-czesko-niemieckiego czasopisma transgranicznego “Ziemia Kłodzka – od kladskeho pomezi – Glatzer Bergland”, które wielokrotnie było nagradzane za wyjątkową formułę spajającą dawnych i obecnych mieszkańców ziemi kłodzkiej. Na łamach czasopisma publikowane są zarówno artykuły dotyczące historii i dziejów mieszkańców regionu, jak i publikacje dotyczące aktualnych problemów i wydarzeń społeczno-kulturalnych. Przy czasopiśmie funkcjonuje Rada Naukowa, która dba o merytoryczny poziom periodyku. W jej skład wchodzą profesorowie, eksperci i pasjonaci z Polski, Czech i Niemiec.

Demokracja, prawa człowieka i współpraca z Polakami na dawnych Kresach Wschodnich

Innym aspektem działalności jest dzielenie się doświadczeniami walki o wolność budowania demokracji z Białorusinami i Ukraińcami. Rozwinięta jest również wpółpraca z Polakami mieszkającymi na terenach dawnych Kresów Wschodnich. Stowarzyszenie organizuje szkoły letnie, podczas których uczy podstaw demokracji i praw człowieka, a także kultury, historii oraz języka polskiego.

Edukacja

Niezwykle ważnym wydarzeniem w kalendarzu stowarzyszenia jest Ogólnopolski Turniej Wiedzy “Pierwsza Pomoc”. Co roku bije on rekordy popularności. Stał się jednym z najważniejszych tego typu wydarzeń w Polsce. Z umiejętności ratowania ludzkiego życia przeszkolonych zostało już ponad 2 500 osób.

 

Stowarzyszenie jest wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000110948 dnia 17.11.2003 roku.

Adres biura stowarzyszenia:

57-400 Nowa Ruda, ul. Bohaterów Getta 4.

Władze stowarzyszenia:

5-osobowy Zarząd Główny, na czele którego stoi prezes, Walne Zebranie Członków i Komisja Rewizyjna.

 

Cele statutowe:

– budzenie świadomości regionalnej

– odtwarzanie regionu Ziemi Kłodzkiej oraz działania na rzecz kultury regionalnej

– wspieranie samorządności

– aktywizacja gospodarcza

– ochrona kultury materialnej i środowiska przyrodniczego

– prowadzenie biura informacyjnego współpracy przygranicznej

– organizacja konferencji, warsztatów, sympozjów

– organizacja imprez społeczno-kulturalnych, w tym imprez polsko-czeskich i polsko-niemieckich

 

Najważniejsze przedsięwzięcia zrealizowane przez Stowarzyszenie:

– organizacja międzynarodowej akcji społeczno-kulturalnej pod nazwą Polsko-Czeskie Dni Kultury Chrześcijańskiej “Bądźmy Rodziną”. Impreza organizowana jest od 1990 r. corocznie wzdłuż 300 km polsko-czeskiej granicy (od Złotego Stoku aż do Krzeszowa).

– organizacja projektu edukacyjnego “Mickiewicz łączy narody” dla dzieci i młodzieży z Białorusi i z Ziemi Kłodzkiej (od 2000 roku).

– organizacja akcji edukacyjnej dla młodzieży ze szkół gimnazjalnych i średnich pod nazwą Turniej Wiedzy “Pierwsza Pomoc” (od 2003 roku).

– organizacja międzynarodowej imprezy pn. “Inauguracja Polsko-Czeskiego Roku Kulturalnego” (od 2005 roku).

– prowadzenie biura informacyjnego współpracy przygranicznej (od 1990 roku).

– współorganizacja projektu pod nazwą “Rodzina Kultur-pogranicze polsko-czeskie” (2006-2009).

– współorganizacja “Sowiogórskiego Festiwalu Techniki” (od 2000 roku).

– współorganizacja “Noworudzkiej Jesieni Ekologicznej” (od 2001 roku).

– współorganizacja Polsko-Niemieckiego Sympozjum Wittigowskiego (od 1997 roku).

– wydawanie regionalnego czasopisma transgranicznego pod tytułem “Ziemia Kłodzka – Od kladskeho pomezi – Glatzer Bergland” (czasopismo jest częściowo drukowane w języku polskim, czeskim i niemieckim).

 

Prowadzona jest od wielu lat regularna współpraca z następującymi instytucjami:

– Stowarzyszenie Solidarność Polsko-Czesko-Słowacka.

– Stowarzyszenie Neratov (Sdruzeni Neratov, o. s.) z Republiki Czeskiej.

– Czeskie Centrum w Warszawie.

– Ośrodek Kultury i Sztuki we Wrocławiu.

– Fundacja Odnowy Ziemi Noworudzkiej.

– Fundacja Otwartego Muzeum Techniki.

– Niemieckie Towarzystwo Społeczno Kulturalne w Kłodzku.

– Muzeum Ziemi Kłodzkiej w Kłodzku.

– Polski Klub Ekologiczny.

– Towarzystwo Miłośników Dusznik Zdroju.

– Towarzystwo Miłośników Bielawy.

– Polsko-Czeski Klub Artystyczny w Mieroszowie.

– Polskie Towarzystwo Medycyny Ratunkowej we Wrocławiu.

– Parafia Bożego Miłosierdzia w Lidzie na Białorusi

– Szkoła Średnia nr 13 w Lidzie (Białoruś)

– Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Świdnicy

– Polsko – Czeskie Towarzystwo Naukowe