Stowarzyszenie Komitet Obywatelski Ziemi Kłodzkiej

Rozwijamy społeczeństwo obywatelskie

Nowe wydanie Ziemi Kłodzkiej w internecie

Nowe wydanie Ziemi Kłodzkiej w internecie

Zachęcamy do lektury numeru 296-297 czasopisma “Ziemia Kłodzka”, które dostępne jest w wersji elektronicznej oraz w wybranych punktach. Link do pobrania Ziemi Kłodzkiej nr 296-297 :http://ziemia.klodzka.com/wydanie-elektroniczne-zk/ Ziemia Kłodzka – Od Kladského pomezí – Glatzer Bergland” jest regionalnym czasopismem transgranicznym. Pierwszy numer periodyku został wydany w Nowej Rudzie w Święto Niepodległości, 11 listopada 1989 roku przezWięcej oNowe wydanie Ziemi Kłodzkiej w internecie[…]

Nowe wydanie Ziemi Kłodzkiej w internecie

Nowe wydanie Ziemi Kłodzkiej w internecie

Zachęcamy do lektury numeru 294-295 czasopisma “Ziemia Kłodzka”, które dostępne jest w wersji elektronicznej oraz w wybranych punktach. Link do pobrania Ziemi Kłodzkiej nr 294-295:http://ziemia.klodzka.com/wydanie-elektroniczne-zk/ Ziemia Kłodzka – Od Kladského pomezí – Glatzer Bergland” jest regionalnym czasopismem transgranicznym. Pierwszy numer periodyku został wydany w Nowej Rudzie w Święto Niepodległości, 11 listopada 1989 roku przez KomitetWięcej oNowe wydanie Ziemi Kłodzkiej w internecie[…]

Nowe wydanie Ziemi Kłodzkiej w internecie

Nowe wydanie Ziemi Kłodzkiej w internecie

Zachęcamy do lektury numeru 292-293 czasopisma “Ziemia Kłodzka”, które dostępne jest w wersji elektronicznej oraz w wybranych punktach. Link do pobrania Ziemi Kłodzkiej nr 292-293:http://ziemia.klodzka.com/wydanie-elektroniczne-zk/ Ziemia Kłodzka – Od Kladského pomezí – Glatzer Bergland” jest regionalnym czasopismem transgranicznym. Pierwszy numer periodyku został wydany w Nowej Rudzie w Święto Niepodległości, 11 listopada 1989 roku przez KomitetWięcej oNowe wydanie Ziemi Kłodzkiej w internecie[…]

Nowy numer Ziemi Kłodzkiej

Nowy numer Ziemi Kłodzkiej

Zapraszamy do lektury lipcowo-sierpniowego wydania numer 276-277 czasopisma “Ziemia Kłodzka – od kladskeho pomezi – Glatzer Bergland”, którego SKOZK jest wydawcą. W numerze m.in. artykuł dr hab. Wojciecha Szczerby o „U progu reformacji. Hus a sprawa Polska”, a także tekst Teresy Bazały o polsko-czeskiej współpracy szkół i Juliana Golaka o początkach współpracy społeczeństwa obywatelskiego naWięcej oNowy numer Ziemi Kłodzkiej[…]

Nowe wydanie Ziemi Kłodzkiej

Nowe wydanie Ziemi Kłodzkiej

Zachęcamy do lektury czerwcowego wydania nr 275 czasopisma “Ziemia Kłodzka – od kladskeho pomezi – Glatzer Bergland”, którego jesteśmy wydawcą.  W numerze m.in. podsumowanie ważnych polsko-czeskich wydarzeń, artykuł prof. Andrzeja Małkiewicza o Karcie 77 i tekst Bronisława Kamińskiego o regionalizmie dolnośląskim z perspektywy pogranicza. Wydanie dostępne jest w wybranych punktach w na ziemi kłodzkiej wWięcej oNowe wydanie Ziemi Kłodzkiej[…]