Promocja książki pt. „Historia Czech”,

W dniu 03. 11. 2020 roku w kościele oo. Jezuitów w Kłodzku odbyła się (zgodnie z wcześniej przyjętym terminem) promocja książki pt. „Historia Czech”, w ramach XXXI Polsko- Czeskich Dni Kultury Chrześcijańskiej „Bądźmy Rodziną”. 

W związku z ograniczonymi  (specjalnymi przepisami sanitarnymi) możliwościami promocyjnymi,  ze względu na pandemię korona wirusa uroczysta promocja miała bardzo skromny przebieg.

W pierwszej części uczestnicy promocji (5 osób), zgromadzili się w zabytkowym kościele oo. Jezuitów  pw. WNMP w Kłodzku. Zebranych powitał ks. proboszcz o. Robert Mól oraz Julian Golak, przewodniczący Komitetu Organizacyjnego, który poinformował, że promocja odbywa się pod honorowym patronatem p. Wojciecha Murdzka, ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Cezarego Przybylskiego, marszałka Województwa Dolnośląskiego oraz ks. kard. Dominika Duki,  prymasa Czech i Moraw.

  Podczas wspólnej modlitwy Anioł Pański, którą poprowadził ks. proboszcz o. Robert Mól, wspominano zmarłych w ostatnim okresie organizatorów Polsko- Czeskich Dni Kultury Chrześcijańskiej oraz członków Polsko- Czeskiego Towarzystwa Naukowego oraz Solidarności Polsko- Czesko- Słowackiej. Modlitwa za zmarłych odbyła się przy odrestaurowanym średniowiecznym nagrobku Arnosta z Pardubic. Julian Golak wspominał poszczególne postaci zmarłych; 

śp. prof. Jacka Balucha, (zam. w Krakowie), pierwszego ambasadora Polski w wolnej Czechosłowacji oraz założyciela i pierwszego prezesa Polsko- Czeskiego Towarzystwa Naukowego, ponadto członka honorowego SPCzS,

śp. dr Tibora Pindesza, ( zam. w Broumovie), współorganizatora Polsko- Czeskich Dni Kultury Chrześcijańskiej w latach 1990- 2020,

śp. Elisabeth Kynast, ( zam. w Noenrade), propagatorkę polsko- czesko- niemieckiej współpracy i porozumienia  pomiędzy narodami oraz inicjatorkę powstania pomnika w Czermnej, poświęconego kobietom, które w wyniku wojen straciły mężów i dzieci.

Śp. Jarosława Rybskiego, (zam. we Wrocławiu), współorganizatora Solidarności Polsko- Czechosłowackiej,  członka  pierwszego Zarządu SPCzS , w kadencji 1991- 1995) oraz znanego tłumacza,

Śp. Irenę Jazienicką, zam. w Nowej Rudzie, urodzoną w 1933 roku w Stanisławowie, zam. od 1947 roku w Nowej Rudzie, członka SPCzS oraz świadka historii.

W drugiej części promocji uczestnicy zapoznali się z prezentacją multimedialną, którą przygotował dr Ryszard Gładkiewicz, redaktor książki pt. „Historia Czech”, który wyjaśnił przyczyny nieobecności autorów książki, tzn. prof. Jana Rychlika i Wladimira Penczewa. Nie mogli oni przybyć na promocję swojej książki do Kłodzka, ze względu na szczególną sytuację związaną z pandemią korona wirusa. 

Prezentację multimedialną przygotował i przedstawił dr Ryszard Gładkiewicz, prezes Polsko- Czeskiego Towarzystwa Naukowego, który wskazał na wielką wartość przygotowanej książki, (tysiąc stron objętości),  na którą czekaliśmy w Polsce ponad pół wieku.

Po trwającej ok. 45 minut prezentacji multimedialnej uczestnicy zadawali pytania redaktorowi książki, na które dr R. Gładkiewicz szczegółowo odpowiadał.

W ostatniej części promocji uczestnicy przeszli do pomieszczeń  archiwum kościoła oo. Jezuitów, gdzie ks. proboszcz o. Robert Mól przedstawił uporządkowane archiwum i najcenniejsze eksponaty zgromadzone w tym archiwum.

Każdy z uczestników na zakończenie pierwszej promocji „Historii Czech”, otrzymał ostatnie wydanie regionalnego czasopisma transgranicznego pn. „Ziemia Kłodzka”, które objęło patronat medialny nad promocją książki pt. „Historia Czech”. W promocji wzięło udział pięć osób, które przyjechały z Warszawy, Lądka – Zdroju, Nowej Rudy i Wrocławia.

Patronat honorowy

https://okis.pl/wp-content/uploads/2018/01/projekt-jest-wspolfinansowany-z-budzetu-wojewodztwa-dolnoslaskiego.jpg