Stowarzyszenie Komitet Obywatelski Ziemi Kłodzkiej

Rozwijamy społeczeństwo obywatelskie

Promocja książki pt. „Historia Czech”,

Promocja książki pt. „Historia Czech”,

W dniu 03. 11. 2020 roku w kościele oo. Jezuitów w Kłodzku odbyła się (zgodnie z wcześniej przyjętym terminem) promocja książki pt. „Historia Czech”, w ramach XXXI Polsko- Czeskich Dni Kultury Chrześcijańskiej „Bądźmy Rodziną”.  W związku z ograniczonymi  (specjalnymi przepisami sanitarnymi) możliwościami promocyjnymi,  ze względu na pandemię korona wirusa uroczysta promocja miała bardzo skromny przebieg.Więcej oPromocja książki pt. „Historia Czech”,[…]