Szkolenie dla wolontariuszy i członków SKOZK

Szkolenie dla członków, wolontariuszy i osób włączających się w działania Stowarzyszenia Komitet Obywatelski Ziemi Kłodzkiej odbyło się 23 listopada 2019 roku w Nowej Rudzie. Uczestnicy pogłębili swoją wiedzę z zakresu ważnych aspektów zarządzania projektami NGO: tworzenia procesów, tworzenia map procesów, ich analizy. Odbyły się warsztaty komputerowe oraz panel z zakresu rachunkowości w NGO.

W pierwszej części szkolenia uczestnicy zapoznani zostali z koncepcją procesu, tworzenia procesów w organizacji pozarządowych, zarządzania nimi oraz analizą w kontekście osiągnięcia najlepszej efektywności.

Druga część poświęcona została pogłębieniu umiejętności komputerowych, takich jak obsługa aplikacji Word, Excel, tworzenia prezentacji multimedialnych, katalogowanie zdjęć i dokumentów, dobre praktyki komputerowe.

W trzeciej części obecni podczas szkolenia skupili się na zdobyciu kompetencji z zakresu rachunkowości i księgowości w NGO.

Szkolenie odbyło się w ramach projektu “Pierwsza Pomoc Plus”, które współfinansowane jest ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich.