Stowarzyszenie Komitet Obywatelski Ziemi Kłodzkiej

Rozwijamy społeczeństwo obywatelskie

Szkolenie dla wolontariuszy i członków SKOZK

Szkolenie dla wolontariuszy i członków SKOZK

Szkolenie dla członków, wolontariuszy i osób włączających się w działania Stowarzyszenia Komitet Obywatelski Ziemi Kłodzkiej odbyło się 23 listopada 2019 roku w Nowej Rudzie. Uczestnicy pogłębili swoją wiedzę z zakresu ważnych aspektów zarządzania projektami NGO: tworzenia procesów, tworzenia map procesów, ich analizy. Odbyły się warsztaty komputerowe oraz panel z zakresu rachunkowości w NGO. W pierwszejWięcej oSzkolenie dla wolontariuszy i członków SKOZK[…]