Szkolenie dla liderów – edycja 2019

Szkolenie z nauki pierwszej pomocy zorganizowaliśmy 8-9 września 2019 roku w Sokolcu. Wzięli w nim udział opiekunowie drużyn szkolnych rywalizujących w Ogólnopolskich Turniejach Wiedzy “Pierwsza Pomoc”, a także nauczyciele oraz przedstawiciele grup nieformalnych i organizacji pozarządowych z całej Polski.

Uczestnicy zostali podzieleni na grupy według posiadanych umiejętności. Osoby posiadające zaawansowaną wiedzę skupiły się na nabyciu specjalistycznej wiedzy oraz wymianie doświadczeń. Pozostali uczestniczy uczyli się podstawowych zasad udzielania pierwszej pomocy.

Zajęcia terenowe przeprowadzili ratownicy GOPR, a część teoretyczną m. in. Dominik Gałuszka.