Szkolenie dla wolontariuszy i członków SKOZK

Szkolenie dla członków, wolontariuszy i osób włączających się w działania Stowarzyszenia Komitet Obywatelski Ziemi Kłodzkiej odbyło się 6 lipca w Nowej Rudzie. Uczestnicy pogłębili swoją wiedzę z zakresu ważnych aspektów zarządzania projektami NGO: komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej w pracy projektowej.

Podczas szkolenia ćwiczono dobre praktyki komputerowe, w tym m.in. zasady pisania profesjonalnej komunikacji e-mailowej, tworzenie wzorów predefiniowanych wiadomości, czy też przesyłania wiadomości w taki sposób, aby łatwo było je odnaleźć w przyszłości.

Uczestnicy mieli również możliwość rozwinięcia swoich ogólnych umiejętności komputerowych oraz rozwiązania codziennych problemów IT, z którymi się zmagali.

Szkolenie odbyło się w ramach projektu “Pierwsza Pomoc Plus”, które współfinansowane jest ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich.