Stowarzyszenie Komitet Obywatelski Ziemi Kłodzkiej

Rozwijamy społeczeństwo obywatelskie

Poszukujemy zaginionych figur

Poszukujemy zaginionych figur

Stowarzyszenie Komitet Obywatelski Ziemi Kłodzki włączyło się w akcję poszukiwania zaginionych przed laty rzeźb przedstawiających św. Barbarę. Były one umieszczane m. in. przy kopalniach węgla kamiennego. Akcję rozpoczął przebywający od wielu lat w Afryce misjonarz ks. Tadeusz Faryś. Powstało 12 figurek o wysokości 52 cm, które zostały poświęcone 4 grudnia 1980 roku w Wałbrzychu wWięcej oPoszukujemy zaginionych figur[…]