Razem o współpracy

Konferencja z okazji 100-lecia niepodległości Polski i Czech w Broumovie. Uczestnicy wspominali przeszłość i dyskutowali o przyszłości kooperacji polsko-czeskiej.

Polsko-czeska konferencja z okazji 100-lecia odzyskania przez oba Państwa niepodległości odbyła się 4 czerwca w 2018 roku centrum kongresowym Hotelu Veba w czeskim Broumovie. Wzięli w niej udział Czesi, Polacy i Ukraińcy. Uroczystego otwarcia dokonali: Julian Golak, wiceprezes Stowarzyszenia Komitet Obywatelski Ziemi Kłodzkiej i Jaroslav Bitnar starosta Broumova, którzy w swoich wystąpieniach zwrócili uwagę między innymi na duże znaczenie rozwoju kontaktów i współpracy Broumova i Nowej Rudy od 1990 roku.

Prelekcję wprowadzającą wygłosiła Teresa Bazała, nauczycielka historii i redaktor naczelna regionalnego polsko-czesko-niemieckiego czasopisma „Ziemia Kłodzka”. W swoim referacie wskazała na duże znaczenie wydarzeń 1918 roku, które miały decydujący wpływ dla przyszłości Polski i Czechosłowacji. Wyraźnie zaznaczyła decydujące role Józefa Piłsudskiego i Tomasza Garyka Masaryka. Pokazała także problemy z jakimi musieli się borykać przywódcy obu narodów oraz obywatele po długim okresie niewoli.

Julian Golak w swoim referacie skupił się natomiast na ważnych wydarzeniach, które miały miejsce na pograniczu polsko-czeskim od 1989 roku. Przypomniał on walkę działaczy Komitetów Obywatelskich, Solidarności Polsko-Czesko-Słowackiej oraz innych organizacji społecznych z Polski i Czech o otwarcie nieczynnych przejść granicznych, np. w Mieroszowie i Tłumaczowie-Otovicach. Golak przypomniał ważne akcje społeczno-kulturalne organizowane na pograniczu od 1990 roku, które przyczyniły się do poprawy stosunków polsko-czeskich. Miały one duże znaczenie dla rozwoju współpracy w nowej epoce bez szlabanów granicznych. Między innymi opowiedział historię organizacji Polsko-Czeskich Dni Kultury Chrześcijańskiej pod hasłem „Bądźmy Rodziną”.

Ze strony czeskiej referaty wygłosił między innymi inż. Stanislav Starik, który przedstawił polsko- czeski projekt Geoparku Broumowsko. Projekt ten będzie realizowany do 2020 roku wspólnie z Lokalną Organizacją Turystyczną Aglomeracji Wałbrzyskiej. Kolejni prelegenci ze strony czeskiej zwracali uwagę na konieczność dynamicznego rozwoju współpracy turystycznej oraz rozbudowę dróg i ścieżek rowerowych. Mówili o tym między innymi członkowie Klubu Czeskich Turystów oraz pracownicy instytucji Chranena Kraina Oblasti Broumovsko.

Konferencję uświetnił wystawą swoich obrazów Premek Volf raz koncert w wykonaniu młodzieży ze szkoły artystycznej w Broumovie. Na zakończenie uczestnicy wspólnie odśpiewali hymny narodowe Polski i Republiki Czeskiej.

Organizatorami konferencji byli: Stowarzyszenie Evropa Union z Broumova, Stowarzyszenie Komitet Obywatelski Ziemi Kłodzkiej oraz Solidarność Polsko-Czesko-Słowacka.