Międzynarodowe Spotkanie Wigilijne

Goście z 5 krajów przybyli na spotkanie wigilijne, podczas którego podsumowaliśmy również współpracę w 2017 roku.

22 grudnia 2017 roku do Sokolca w Górach Sowich przyjechało prawie 80 osób z Polski, Czech, Ukrainy, Niemiec oraz Gruzji na międzynarodowe spotkanie wigilijne. Goście przybyli na zaproszenie Juliana Golaka, pomysłodawcy i od wielu lat organizatora licznych międzynarodowych akcji społeczno- kulturalnych. Wielu z nich to wolontariusze różnych stowarzyszeń z pięciu krajów.

Spotkanie miało na celu poznanie zwyczajów świątecznych w różnych krajach oraz zapoznanie gości z polskimi tradycjami wigilijnymi. Rozpoczęło się koncertem gitarowym w wykonaniu Barbary Pachury z Bielawy, która wykonała cztery utwory do tekstów czeskiej poetki Very Kopeckiej.

Następnie ks. prałat Romuald Brudnowski – Kapelan Komitetu Organizacyjnego Polsko- Czeskich Dni Kultury Chrześcijańskiej poprowadził modlitwę i poświęcił opłatki. Po złożeniu sobie wzajemnie życzeń , uczestnicy wysłuchali krótkiego podsumowania XXVIII Polsko-Czeskich Dni Kultury Chrześcijańskiej, największej akcji społeczno – kulturalnej, która w tym roku była zorganizowana w 40 miejscowościach w Polsce i w Czechach. Łącznie zorganizowano na pograniczu w 2017 roku ponad 130 różnorodnych wydarzeń społeczno – kulturalnych.

Najciekawszym punktem tegorocznej Wigilii było zaprezentowany przez 12 -osobową grupę młodzieży z Ukrainy ponad godzinny program słowno-muzyczny. Wolontariusze, reprezentujący Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego w Iwano-Frankiwsku na Ukrainie ( dawnym polskim Stanisławowie). Goście pięknie zaśpiewali kolędy ukraińskie, a także polskie. Ich występ zrobił na słuchaczach bardzo duże wrażenie , a nawet wycisnął łzy w oczach u części uczestników. Spotkanie z tą grupą młodzieży szczególnie przeżyła Irena Jazienicka , mieszkanka Nowej Rudy, która urodziła się w Stanisławowie i tam przeżyła swoje dzieciństwo.

Wśród uczestników Wigilii był też weteran walk o niepodległą Polskę Major Józef Oleksiewicz, który jako były żołnierz AK, po II wojnie światowej pięć lat spędził w komunistycznych więzieniach. Spotkanie zostało ubogacone wspólnym śpiewem kolęd w różnych językach, podzielono się także doświadczeniami z pracy w organizacjach pozarządowych . Wolontariusze postanowili spotkać się również w roku 2018.