Zaproszenie do Muzeum prof. Wittiga

Muzeum prof. Josepha Wittiga w Nowej Rudzie-Słupcu w najbliższy poniedziałek, 27 listopada będzie miejscem dwóch wydarzeń. Po raz ostatni w tym roku pokazane zostaną prace powstałe podczas Międzynarodowego Pleneru Artystycznego Sokolec 2017.

Dzieła, które będą prezentowane podczas wystawy w Bielawie zostały utworzone podczas Międzynarodowego Pleneru Artystycznego, który odbył się w Sokolcu od 25 do 30 września. 16 artystów z Polski i Czech tworzyło wówczas swoje dzieła u stóp Wielkiej Sowy. Wśród nich nie zabrakło cenionych postaci w świecie polsko-czeskiej kultury, takich jak historyk sztuki prof. Konrad Czapliński oraz czeski pisarz Vaclav Vokalek.

W Muzeum odbędzie się również spotkanie podsumowujące projekt “Tolerancja i wolność na szlakach wzajemnych kontaktów polsko-czeskich. Wczoraj, dzisiaj, jutro”. Stowarzyszenie Komitet Obywatelski Ziemi Kłodzkiej zadanie to realizowało w ciągu ostatnich kilku miesięcy we współpracy m.in. ze stowarzyszeniem Evropa Union z Broumova, a także Stowarzyszeniem Solidarność Polsko-Czesko-Słowacka.

Początek wernisażu i spotkania podsumowującego o godz. 18.00 w Muzeum prof. Josepha Wittiga (Słupiecka 42, 57-402 Nowa Ruda).