Międzynarodowy Plener Artystyczny za nami

  Artyści z Polski i Czech przez tydzień malowali obrazy, rzeźbili w drewnie i pisali wiersze w Sokolcu.

Na zaproszenie Stowarzyszenia Komitet Obywatelski Ziemi Kłodzkiej do Sokolca przyjechało 16 artystów, którzy od 25 do 30 września tworzyli swoje dzieła u stóp Wielkiej Sowy. Wśród nich nie zabrakło cenionych postaci w świecie polsko-czeskiej kultury, takich jak historyk sztuki prof. Konrad Czapliński oraz czeski pisarz Vaclav Vokalek.

– Międzynarodowe Plenery Artystyczne to dobra okazja do integracji i bliższego poznania się Polaków i Czechów – mówi Julian Golak, główny organizator wydarzenia, który dodaje, że plener będzie miał swoją kontynuację w postaci 7 wernisaży wystaw. Odbędą się one po obu stronach granicy, m.in. w Nowej Rudzie i Broumovie.

Uczestnicy pleneru uczestniczyli także w szeregu dodatkowych aktywności. Piątkowy wieczór uświetnił koncert „Zaczarowana miłość” w wykonaniu sopranistki Danuty Gołdon-Legler, a sobotni poranek poświęcony został wenisażowi wystawy poplenerowej. W wydarzeniach uczestniczyli zaproszeni goście, wśród których nie zabrakło Agnieszki Nowakowskiej – eksperta Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.

Na uwagę zwraca społeczne zaangażowanie wielu osób w organizacji wydarzenia. – Należy podkreślić w szczególności rolę Henryka Hnatiuka – byłego dyrektora Mieroszowskiego Centrum Kultury, który pełnił honorowo rolę kierownika artystycznego pleneru – mówi Golak.

Zadanie publiczne współfinansowane ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych w ramach konkursu Forum Polsko-Czeskie 2017.