Nowy numer Ziemi Kłodzkiej

Zapraszamy do lektury lipcowo-sierpniowego wydania numer 276-277 czasopisma “Ziemia Kłodzka – od kladskeho pomezi – Glatzer Bergland”, którego SKOZK jest wydawcą.

W numerze m.in. artykuł dr hab. Wojciecha Szczerby o „U progu reformacji. Hus a sprawa Polska”, a także tekst Teresy Bazały o polsko-czeskiej współpracy szkół i Juliana Golaka o początkach współpracy społeczeństwa obywatelskiego na pograniczu polsko-czeskim. Zachęcamy również do przeczytania o 50-letniej już historii oddziału PTTK w Ząbkowicach Śląskich, nad którą skupił się Jerzy Organiściak.

Czasopismo dostępne jest w wybranych punktach w Polsce, Czechach i Niemczech oraz on-line pod poniższym linkiem:

Ziemia Kłodzka nr 276-277 (lipiec-sierpień 2017)