Szkoła Letnia po raz kolejny

Od 20 lat Stowarzyszenie Komitet Obywatelski Ziemi Kłodzkiej jest organizatorem i jednym ze sponsorów Szkoły Letniej dla polskiej młodzieży z Białorusi. Podczas wydarzenia rodacy ze Wschodu integrują się także z rówieśnikami z Dolnego Śląska.

Wakacje edukacyjne dla dzieci i młodzieży z Białorusi odbyły się od 5 do 14 sierpinia 2017 roku na Dolnym Śląsku i w Czechach.
W 2017 roku program pobytu został opracowany i poszerzony – na prośbę nauczycieli języka polskiego z obwodu grodzieńskiego – o pobyt w górach, bowiem na Białorusi nie ma żadnych gór.
Został wzbogacony także o „szkołę letnią”, w której wykładali prelegenci , między innymi z Uniwersytetu Wrocławskiego, Uniwersytetu Medycznego , Uniwersytetu Zielonogórskiego, Polsko-Czeskiego Towarzystwa Naukowego, Polskiego Towarzystwa Medycyny Ratunkowej, Collegium Medicum z Bydgoszczy oraz inni goście zaproszeni przez organizatorów.
W programie przewidziano i zrealizowano również warsztaty dziennikarskie i artystyczne – muzyczne i wokalne . Ponadto uczestnicy wyjazdu zostali zapoznani z ofertą edukacyjną uczelni wrocławskich oraz możliwością studiowania w oparciu o programy Unii Europejskiej np. ERASMUS.”. Uczestnicy zwiedzili ; Warszawę, Jasną Górę w Częstochowie, ( w czasie podróży z Lidy do Karpacza w dniu 05.08. 2017 roku oraz w drodze powrotnej w dniu 14. 08. 2017 roku). Ponadto zwiedzili ; Wrocław, Karpacz, Krzeszów, Liberec, Jested w Rep. Czeskiej.
Zaplanowano i przeprowadzono także wycieczki górskie; na Śnieżkę z okazji odpustu Św. Wawrzyńca, była to szczególnie trudna pięciogodzinna wyprawa piesza, którą uczestnicy na pewno zapamiętają do końca życia. Nasi Rodacy pieszo zdobyli największy szczyt górski w pasmie Sudetów. Ponadto kolejką gondolową wjechali na górę Jested w Rep. Czeskiej. Odbyły się także spotkania integracyjne oraz zajęcia na akwenie wodnym nad Jeziorem Mietkowskim.
Podczas wyjazdu do Republiki Czeskiej – do Liberca poznali hejtmana kraju libereckiego , współpracę przygraniczną samorządów i euroregionów. Zapoznani zostali także z zasadami działania tzw. Strefy Schengen oraz współpracy transgranicznej polsko- czesko- niemieckiej.
Wyjazdy edukacyjne, które przewidziano w programie były połączone ze spotkaniami integracyjnymi z młodzieżą z Dolnego Śląska. W spotkaniach wzięły udział także cztery osoby niepełnosprawne.
Program edukacyjny dla dzieci i młodzieży z Białorusi miał na celu m. innymi przybliżenie historii Polski i Europy Środkowo- Wschodniej a także zapoznanie z zasadami integracji europejskiej.
Bazą główną pobytu był internat Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Karpaczu. Zaplanowany wcześniej program został zrealizowany a także dodatkowo wzbogacony.
Grupa została przyjęta przez władze Dolnego Śląska podczas dwudniowego pobytu we Wrocławiu w dniach 07. – 08. 08. 2017 roku. W spotkaniu w sali sesyjnej sejmiku wziął udział marszałek Cezary Przybylski, przewodniczący Sejmiku Paweł Wróblewski i Dolnośląski Kurator Oświaty Roman Kowalczyk.
W drogę powrotną młodzież zabrała kronikę, którą prowadziła w dniach 05.08. -14.08. 2017 roku oraz przekazane nieodpłatnie książki w języku polskim – m. innymi do szkolnych bibliotek. Uczestnicy Szkoły Letniej Karpacz- 2017, otrzymali także certyfikaty uczestnictwa w szkole letniej, podpisane przez dr Ryszarda Gładkiewicza – prezesa Polsko- Czeskiego Towarzystwa Naukowego we Wrocławiu.
Głównym organizatorem spotkań integracyjnych oraz szkoły letniej jest Julian Golak z Nowej Rudy. Sponsorem pobytu naszych rodaków na Dolnym Śląsku już od wielu lat jest Samorząd Województwa Dolnośląskiego oraz stowarzyszenie Komitet Obywatelski Ziemi Kłodzkiej.