Nowa publikacja pokonferencyjna

Zachęcamy do zapoznania się z publikacją po konferencji pn. “Tolerancja i wolność na szlakach wzajemnych kontaktów polsko-czeskich. Wczoraj, dzisiaj, jutro”, która odbyła się 10 czerwca 2017 r. w Broumovie.

Stowarzyszenie Komitet Obywatelski Ziemi Kłodzkiej wraz z czeskim partnerem Evropa Union byli głównymi organizatorami wydarzenia. Rolę partnera merytorycznego pełniło Stowarzyszenie Solidarność Polsko-Czesko-Słowacka.

Publikacja zawiera 11 referatów napisanych przez prelegentów konferencji, które zostały przetłumaczone na język polski i czeski. Całość została opatrzona krótkim słowem wstępnym Juliana Golaka, wiceprezesa SKOZK.

Publikacja dostępna jest pod poniższym linkiem:

Publikacja pokonferencyjna: Tolerancja i wolność na szlakach wzajemnych kontaktów polsko-czeskich. Wczoraj, dzisiaj, jutro.

Publikacja pokonferencyjna została zrealizowana w ramach zadania publicznego współfinansowanego przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP w ramach konkursu Forum Polsko-Czeskie 2017.