Nowe wydanie Ziemi Kłodzkiej

Zachęcamy do lektury czerwcowego wydania nr 275 czasopisma “Ziemia Kłodzka – od kladskeho pomezi – Glatzer Bergland”, którego jesteśmy wydawcą.  W numerze m.in. podsumowanie ważnych polsko-czeskich wydarzeń, artykuł prof. Andrzeja Małkiewicza o Karcie 77 i tekst Bronisława Kamińskiego o regionalizmie dolnośląskim z perspektywy pogranicza.

Wydanie dostępne jest w wybranych punktach w na ziemi kłodzkiej w Czechach i w Niemczech, a takze on-line na stronie ziemia.klodzka.com