Razem o wzajemnej współpracy

O polsko-czeskiej kooperacji dyskutowali uczestnicy konferencji pn. „Tolerancja i wolność na szlakach wzajemnych kontaktów polsko-czeskich. Wczoraj, dzisiaj, jutro”, która odbyła się 10 czerwca w Broumovie.

Eksperci, działacze organizacji pozarządowych, samorządowcy, a także mieszkańcy pogranicza wysłuchali 11 wykładów na temat zarówno wybranych wątków historii relacji polsko-czeskich, jak i możliwości organizacji jej w przyszłości. – Konferencję zorganizowaliśmy, aby dać impuls dla samorządowców i organizacji pozarządowych do realizacji nowych polsko-czeskich inicjatyw. Dla uczestników była to również świetna możliwość poznania najnowszej historii relacji sąsiadujących ze sobą państw – mówi Julian Golak, główny organizator konferencji.

Celem konferencji była próba wypracowania wniosków na przyszłość dotyczących: współpracy polsko-czeskiej, budowania solidarności i przyjaźni między narodami, realizacji wspólnych inicjatyw, czy też wzrostu kompetencji niezbędnych do profesjonalizacji współpracy pomiędzy organizacjami pozarządowymi z Czech i Polski.

Swoimi doświadczeniami podzielili się zarówno eksperci, jak i praktycy realizujący polsko-czeskie projekty. Wśród prelegentów znaleźli się m.in. prof. Andrzej Małkiewicz, dr hab. Jacek Szczerba, Gertruda Chowaniokova, Teresa Bazała, Petr Cirkl, Julian Golak, czy też Piotr Bąk – sekretarz Euroregionu Pradziad.

Konferencja odbyła się w ramach projektu „Tolerancja i wolność na szlakach wzajemnych kontaktów polsko-czeskich. Wczoraj, dzisiaj, jutro”, który został dofinansowany ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w ramach konkursu Forum Polsko-Czeskie 2017. Głównym organizatorem było Stowarzyszenie Komitet Obywatelski Ziemi Kłodzkiej, którego siedziba mieści się w Nowej Rudzie. Współorganizatorem było natomiast czeskie stowarzyszenie Evropa Union z Broumova. Rolę partnera merytorycznego pełniło Stowarzyszenie Solidarność Polsko-Czesko-Słowacka.