Jubileuszowe ratowanie

15. edycja Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy „Pierwsza Pomoc” za nami.

Podczas turnieju uczniowie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych sprawdzali swoje umiejętności z zakresu ratowania ludzkiego życia. Do Nowej Rudy przyjechały reprezentacje aż 51 szkół z całej Polski.

Czteroosobowe drużyny zostały podzielone na dwie kategorie: gimnazjalną i ponadgimnazjalną. Rywalizacja odbywała się w części teoretycznej (test pisemny) oraz praktycznej, podczas której Komisja Konkursowa sprawdzała umiejętność ratowania ludzkiego życia. W przerwie odbył się pokaz ratownictwa drogowego przygotowany przez Państwową Straż Pożarną z Nowej Rudy oraz Pogotowie Ratunkowe z Kłodzka i Świdnicy.

Najlepszą drużyną w kategorii szkół gimnazjalnych okazało się Powiatowe Gimnazjum Dwujęzyczne z Kłodzka. Drugie miejsce po dogrywce wywalczyło Gimnazjum nr 18 im. Noblistów Polskich ze Szczecina. Trzecie miejsce zajęła reprezentacja Gimnazjum nr 2 Miejskiego Zespołu Szkół w Kłodzku
Wśród szkół ponadgimnazjalnych triumfowali przedstawiciele Zespołu Szkół Alternatywnych w Kłodzku. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej z Lubania zajął drugie miejsce. Na trzecim miejscu
ex aequo stanęły drużyny: Zespołu Szkół Samochodowych ze Szczecina, I Liceum Ogólnokształcącego z Kłodzka, Zespołu Szkół z Libiąża oraz I LO z Wałbrzycha.

Najlepszą uczestniczką „Osobowością Turnieju” jury wybrało Maję Trawińską ze Szczecina.

Stolica ratownictwa

– Nowa Ruda stała się po raz kolejny na ten jeden dzień w roku stolicą polskiego ratownictwa. Cieszy mnie chęć młodych ludzi do nauki udzielania pierwszej pomocy. Dziękuję wszystkim wolontariuszom i sponsorom za współpracę przy ogranizacji i liczę na jej kontynuację w przyszłym roku – mówi Julian Golak, główny organizator Turnieju.

Wyjątkowe nagrody

Główną nagrodą dla najlepszych drużyn jest wyjazd do Brukseli na zaproszenie Kazimierza Michała Ujazdowskiego – Posła do Parlamentu Europejskiego. Wszystkie druzyny z podium wezmą również udział w szkoleniu z ratownictwa specjalistycznego, który odbędzie się w Sokolcu. Jednym z prelegentów będzie prof. Juliusz Jakubaszko – Prezes Polskiego Towarzystwa Medycyny Ratunkowej.

Organizatorzy

Oprócz prof. Jakubaszko Turniejowi honorowo patronowali także m.in. Kazimierz Michał Ujazdowski – Poseł do Parlamentu Europejskiego, Cezary Przybylski – Marszałek Województwa Dolnośląskiego, dr Paweł Wróblewski – Przewodniczący Sejmiku Województwa Dolnośląskiego, Maciej Awiżeń – Starosta Kłodzki oraz Tomasz Kiliński – Burmistrz Nowej Rudy.

Głównym organizatorem było Stowarzyszenie Komitet Obywatelski Ziemi Kłodzkiej. Wśród współorganizatorów znaleźli się: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Świdnicy, Polskie Towarzystwo Medycyny Ratunkowej, Pogotowie Ratunkowe w Kłodzku i Świdnicy, Jednostka Ratowniczo – Gaśnicza Państwowej Straży Pożarnej w Nowej Rudzie oraz Centrum Turystyczno – Sportowe w Nowej Rudzie, na którego terenie 22 maja odbył się XV Ogólnopolski Turniej Wiedzy „Pierwsza Pomoc”.